FIDYAH SOLAT

SOALAN INBOX:

Assalam ust. Boleh jelaskan mengenai fidyah solat. Jazakalloh kheir

JAWAPAN:

1) Maksud fidyah solat adalah solat yang ditinggalkan oleh seseorang sehingga meninggal dunia dan solat tidak atau belum sempat diqada’, maka solat yang ditinggalkan oleh si mati digantikan dengan fidyah yang dibayar oleh warisnya.

2) Menurut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Imam Syafi’ie رضي الله عنه, tidak disyariatkan fidyah solat sepertimana disyariatkan fidyah puasa untuk si mati. Fakta ini dinyatakan oleh Imam Nawawi رحمه الله  di dalam kitab Raudah al-Tolibin:

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يقض عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية

Maksudnya: “Jika seseorang mati dan dia berhutang solat atau iktikaf(nazar), maka walinya tidak dapat mengqadha’kan ia dan tidak gugur(hutang solat itu) dengan fidyah”.

3) Ini bermakna jika seseorang itu membayar fidyah atau mengqadha’kan hutang solat seseorang yang sudah meninggal dunia, maka amalan ini tidak sah menurut pendapat yang muktamad, ini kerana tiada nas yang menunjukkan pensyariatan amalan ini. Fakta ini ada dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar al-Haitami رحمه الله di dalam Tuhfah al-Muhtaj:

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية تجزئ عنه لعدم ورود ذلك

Maknanya: “Jika seseorang mati dan dia berhutang solat atau iktikaf, maka ia tidak digantikan dan tiada fidyah yang sah untuknya kerana ia tiada warid (dari hadith)”.

4) Menurut Imam Nawawi di dalam kitab al-Majmu’, pandangan yang menyatakan tidak sah ganti solat, iktikaf nazar untuk si mati dan bayar fidyah solat adalah pendapat yang difatwakan oleh Imam Syafi’ie sendiri di dalam kitab al-Umm dan Mukhtasar al-Muzani. Namun di dalam Mukhtasar al-Buwaiti meriwayatkan bahawa Imam Syafi’ie mengharuskan pewaris si mati menggantikan iktikaf sahaja tidak pada solat.

5) Walaubagaimana pun, terdapat Pandangan yang lemah di sisi mazhab Syafi’ie yang mana segelintir ulama mazhab Syafi’ie berpendapat bahawa harus membayar fidyah solat untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Pandangan ini terhasil dari kias fidyah puasa yang dibayar oleh pewaris si mati.

6) Pendapat ini disokong oleh sebahagian ulama-ulama nusantara di dalam beberapa kitab-kitab Melayu Jawi antaranya “Sullam al-Sibyan”.  Ia merupakan pandangan muktamad mazhab Hanafi. Namun menurut jumhur, solat yang ditinggal hanya wajib digantikan oleh tuan punya badan dan tidak sah jika dilakukan oleh orang lain begitu juga tidak sah dengan bayaran fidyah.

Wallahu A’lam
Abu Ruqayyah Ba ‘Alawi

Advertisements

About aburuqayya

Nama blogger: Syed Shahridzan Syed Mohamed Ben-Agil, kini bertugas sebagai Penerbit Kanan TV AlHijrah. Lepasan universiti al-Azhar Kaherah di peringkat Ijazah Sarjana Muda(BA). Memiliki Ijazah Sarjana(MA) dari Universiti Malaya di dalam bidang Bahasa dan Linguistik Arab. Kini menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah(PhD) dalam bidang Pengajian al-Quran dan Arab di Universiti yang sama.
This entry was posted in Fiqh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s